Digitálna agentúra Riant - tvorba web stránok a digitálny marketing

Čo je online marketing

12. 04. 2012
Čo je online marketing
Hlavným cieľom online marketingu je maximalizovať vzťahy. Pretože práve vzťahy predávajú tovary a služby. Online marketing je súbor nástrojov, ktoré zvyšujú návštevnosť, mieru konverzií a celkové povedomie o web stránke. Vývoj v oblasti online marketingu je nepretržitý a extrémne dynamický. My sme sa stali jeho oddanými pozorovateľmi, študentmi a inovátormi. Vďaka tomu máte aj vy šancu využívať možnosti internetu naplno. Úspech online marketingu nieje len o poznaní technológie a jednotlivých nástrojov. Úspešná marketingová stratégia je výsledkom schopnosti zapojiť jednotlivé zložky tak, aby všetko fungovalo pre vopred stanovené ciele. Hlavné výhody online marketingu: bezkonkurenčný pomer ceny a počtu oslovených ľudí schopnosť sledovať, merať a hodnotiť jednotlivé činnosti a výsledky prvé výsledky sa dostavia takmer ihneď úsilie zamerané na presne vymedzenú skupinu zákazníkov Päť kľúčových zložiek efektívneho marketingu na internete: 1. Budovanie povedomia Marketing buduje a zlepšuje povedomie o vašej organizácii. Môžete byť najlepší vo svojej oblasti, ale ak o vás nik nevie, ste odsúdený k zániku. Dajte o sebe vedieť svetu prostredníctvom takých silných marketingových nástrojov, ako sú web stránky, internetové vyhľadávače, sociálne siete alebo reklama na internete! 2. Spojenia Marketing buduje a udržuje vzťahy prostredníctvom zmysluplných spojení medzi zákazníkmi a organizáciou. Zákazníci musia poznať, veriť a mať radi vaše produkty, služby a celú oraganizáciu. Prostredníctvom internetu môžete so zákazníkmi zdieľať vaše odborné znalosti a ukázať zanietenie, využiť silu hesla "ukáž mi, nehovor mi" zdieľaním hodnotného obsahu a mnoho viac. Udžovanie zmysluplných spojení sa vo veľkej miere podieľa na úspechu celého vašeho marketingu. 3. Komunikácia Kľúčom k úspechu je dostať informácie priamo k vašim zákazníkom, či už súčasným alebo potenciálnym. Marketing informuje, komunikuje a vzdeláva. Komunikáciou myslíme distribúciu dôležitých informácií, ako napríklad špecifikácia produktu, cenník, pridaná hodnota, základné informácie o firme, videá, referencie a podobne. Pritom je kľúčové, aby komunikácia jasne vyjadrovala, prečo by mali ľudia využiť práve vaše služby, kúpiť práve vaše produkty, spolupracovať práve s vami. Komunikácia musí presvedčivo vykresliť pridanú hodnotu, ktorú zákazníkom prinášate. 4. Služby zákazníkom Marketing je vo všeobecnosti o uspokojovaní potrieb zákazníkov. Vysoká úroveň služieb zákazníkom pomáha organizácii získať nových a udržať existujúcich zákazníkov. Zákaznícke služby pripomínajú zákazníkom, prečo chcú spolupracovať práve s vašou organizáciou. Fakt, že sa stanete jednotkou v službách zákazníkom, obvykle prináša veľké výsledky, zanechajúc konkurenciu ďaleko za vami. Preto každý jeden prvok stratégie online marketingu (od web stránky, cez sociálne siete, až po e-mail) musí dosahovať najvyžšiu úroveň služieb zákazníkom. 5. Podpora predaja Marketing je v podstate podpora predaja, či už ide o predaj tovar a služieb vašej firmy, alebo podporu darcovských príspevkov pre neziskovku. Aby bola podpora plne funkčná, musí všetkých päť tu spomenutých zložiek efektívneho marketingu fungovať v dokonalej súčinnosti.

Bezplatná konzultácia

vášho projektu

Napíšte nám o vašom projekte. Radi sa s vami osobne alebo prostredníctvom telefónu porozprávame o možnostiach jeho realizácie v digitálnom prostredí.
Prvá konzultácia je bezplatná.

Váš email alebo telefón
Stručný popis projektu

Máte otázky
alebo potrebujete poradiť?

neváhajte nás kontaktovať