Digitálna agentúra Riant - tvorba web stránok a digitálny marketing

5 tipov pre lepšie e-mailové kampane

10. 09. 2012
5 tipov pre lepšie e-mailové kampane
Dosahujú vaše e-mailové kampane slabé výsledky? V nasledujúcom príspevku vám predstavím najdôležitejšie prvky úspešného e-mailového marketingu. Oslovenie cieľovej skupiny zákazníkov prostredníctvom elektronickej pošty je jedným z najrozšírenejších a najúčinnejších prostriedkov internetového marketingu. Vysoká rozšírenosť je spôsobená najmä veľkým počtom užívateľov elektronickej pošty, ako aj dobrou dostupnosťou tohto nástroja pre širokú škálu subjektov. Čo sa týka účinnosti, tá je priamo závislá na kvalite spracovania celej kampane. Chcete realizovať váš e-mailový marketing naozaj kvalitne? Máte dve možnosti, zveriť vaše kampane špecializovanej agentúre (neváhajte nás kontaktovať), alebo sa začať vzdelávať a spravovať kampane vo vlastnej réžii (tento príspevok je určený práve vám). V každom prípade, u nás ste na správnej adrese. Pozrite si mojich 5 tipov pre lepšie spracovanie vašich hromadných e-mailov. 1. Predmet správy Predmet je, spolu s menom odosielateľa, prvá vec, ktorú si človek všimne pri prezeraní novej pošty. Vo veľkom množstve prípadov práve predmet rozhoduje o tom, či bude správa vôbec otvorená, alebo ju užívateľ bez dlhšieho rozmýšľania hodí do koša. Inými slovami, predmet do veľkej miery ovplyvňuje mieru otvorenia vašich e-mailov. Na otázku, aký je ideálny predmet správy, neexistuje univerzálna odpoveď. Na základe našich skúseností z praxe sme v Riante dali dokopy niekoľko zásad pre tvorbu lepších predmetov správ. Predstavím vám ich čoskoro v našom blogu. 2. Zbieranie údajov Zbieranie a vyhodnocovanie údajov o prebiehajúcich a ukončených kampaniach je veľmi dôležitým krokom v procese dlhodobého zlepšovania výsledkov. Umožňuje odhaliť nedostatky a nájsť spôsob, ako ich včas odstrániť. Údaje ako miera otvorenia správ, kliknutia na odkazy, bounce rate, miera zdieľania na soc. sieťach a ďalšie, poskytujú dôležité informácie pre tvorbu naozaj úspešného e-mailového marketingu vašej organizácie. Získavanie týchto dát sa stáva čoraz jednoduchším, a to najmä vďaka množstvu aplikácií zameraných na realizáciu a správu e-mailových kampaní. 3. Segmentácia adresátov Rozosielanie rovnakej správy širokému publiku môže ušetriť váš čas, určite však neprispeje k dosiahnutiu plného potenciálu kampane. Trend v tejto oblasti je jednoznačný, príprava personalizovaných správ, ktoré presne sadnú preferenciám určitej skupiny adresátov. Takto pripravené správy sa môžu líšiť napríklad v obsahu (výber obsahu, ktorý je relevantný k záujmom užívateľa), dizajne, formáte (html verzus text), čase odoslania a mnohých ďalších prvkoch. Celý proces segmentácie adresátov je úzko previazaný so zbieraním údajov. 4. Množstvo informácií Známe ?menej je niekedy viac? platí aj pre množstvo informácií obsiahnutých v hromadných e-mailoch. Dlhé a neštrukturované odseky odrádzajú ľudí od čítania. Navyše, v dnešnej dobe čoraz viac užívateľov číta e-maily na mobilných zariadeniach, na ktorých sa v dlhom texte ľahko stratia. Použite výstižné nadpisy a krátke úryvky z článkov, ktoré čitateľa zaujmú na prvý pohľad. Celý článok sprístupnite pomocou odkazu pod úryvkom. 5. Testovanie ?Ostrému? odoslaniu e-mailov by malo predchádzať testovanie, či už základné, alebo pokročilé - marketingové. Cieľom základného testovania je prekontrolovať obsahovú a formátovú stránku správy. Za týmto účelom je vhodné odoslať správu na adresu, respektíve niekoľko adries, ku ktorým máte prístup. Pri prezeraní doručeného e-mailu skontrolujte, či fungujú všetky odkazy, či sa správa zobrazuje bezchybne nezávisle od koncového zariadenia (prečítajte správu na PC, smartfóne, vyskúšajte rozličných mailových klientov a takisto viaceré internetové prehliadače), či sú použité obrázky korektne načítané a či je obsah bez gramatických chýb. Pokročilé testovanie, ktoré som v tomto článku označili aj ako marketingové, slúži na zvýšenie efektívnosti kampane. Jedným z najrozšírenejších spôsobov takéhoto testovania je A/B test. V rámci jednej kampane pripravte dve správy, ktoré sa líšia obsahovo, dizajnom alebo sú kompletne iné. Každú z nich odošlite malej skupine adresátov. Následne vyhodnoťte a porovnajte ich úspešnosť, zamerajte sa hlavne na mieru otvorenia a počet kliknutí na odkazy. Úspešnejšiu správu následne odošlite zvyšným adresátom z vášho zoznamu, teda tým, ktorí nedostali ani správu A, ani B. Pevne verím, že spracovaním vašej e-mailovej kampane podľa uvedených tipov sa badateľne zvýši jej kvalita a najmä úspešnosť. Neváhajte sa s nami podeliť o vaše skúsenosti, či už v komentároch pod článkom, alebo prostredníctvom e-mailu.

Bezplatná konzultácia

vášho projektu

Napíšte nám o vašom projekte. Radi sa s vami osobne alebo prostredníctvom telefónu porozprávame o možnostiach jeho realizácie v digitálnom prostredí.
Prvá konzultácia je bezplatná.

Váš email alebo telefón
Stručný popis projektu

Máte otázky
alebo potrebujete poradiť?

neváhajte nás kontaktovať